Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü

Ana karakteri ne Hacivat ne de Karagöz olan filmdir.
Filmin ana karakteri kah eşek arısıdır kah at sineğidir.

--- `Oyunbozan Bilgi` ---

At sineğinin sesini önce filmin başında duyarız; `demirtaş`'a mektubun aslını okurken küfretmiş bulunan Moğolun kellesi uçtuğunda... Hükümdara hakaret onun kellesine mal olduğunda bir "bızzzz" sesi gelir.

Bir de filmin sonunda vardır aynı at sineğinin sesi; dillerine hakim olmayıp iktidarı hicvetmelerini canlarıyla ödeyen Hacivat ile Karagöz'ün boynunun vurulduğu sahnede...

Aristofanes'in hemen hemen aynı topraklarda ama m.ö. 5. Yüzyılda yazdığı `eşekarıları` oyununda da hakimlerin ücretle çalışmaya başlaması ve bunun üzerine haksız kararlar verilmeye başlaması eşek arıları üzerinden hicvedilmediktedir. (bkz: benim kadım işini bilir)

Sosyal meselelere kafa yoran ilk filozof Sokrates'in lakabı da at sineği olmuştur çünkü toplum yaşayışı hakkınde getirdiği eleştiriler ve hep haklı çıkması, hayatı sorgulamak istemeyen insanları yoruyordu. Zaten Sokrates de buna yakın bir sebepten idam edilmiştir

Sokrates'in idamının ardında öğrencisi Platon Mağara Alegorisi ile bugün hala tartışılmakta olan nomen-fenomen ayrımını ortaya koymuştur. Hacivat Karagöz'ün ölümünün ardında Şeyh Küşteri'nin gölge oyununu anlatışı da Mağara Alegorisi'nden başka bir şey değildir.

--- `Oyunbozan Bilgi` ---

Hiç yorum yok: